Vizioni

Shoqëria ”Coffee Club Lavazza” tashmë është lider në treg në ofrimin e shërbimit të kafesë (me sistemin kapsulë) e produkteve të  tjera për zyra, familje, institucione, bare, restorante,.. etj. Vizioni jonë është:

Hapja dhe shtrirja e shërbimit nëpërmjet Self Service 24 orë, nëpermjet distributorëve automatikë në ambjente publike si: stacione autobuzi, treni, aeroporte, porte, parqe lojrash, stadiume,... etj.